Nordisk Radon Måling radonkort
Banner

Radon er skyld i ca. 300 dødsfald om året.

Radontest fra kun 325 kr per måling. (Fragtfrit)


Radon-rapport udarbejdet af Sundhedsstyrelsen: Alle husejere bør opfordres til at få målt radon-niveauet i deres hjem. Radon i private danske hjem anses for en stor sundhedsmæssig risiko, der hvert år koster ca. 300 danskere livet. Hele ca. 350.000 danske hjem har for høje radongrænseværdier. Er dit hus radonramt?

Radon i hjemmet kan forebygges på flere måder. Men da radon hverken ses, lugtes, føles eller smages, er det vigtigt at få lavet en radonmåling. Det er enkelt, nemt og billigt. Først efter en radonanalyse kan det konstateres, om dit hus har en radon-koncentration over den anbefalede grænse.
 

Vidste du at